Bøvl

Overskrifter

Sådan sponsorerer du Computer-Bøvl-miljøet
- Læs mere her

Med lidt hjælp kan din sløve PC blive som ny
- Læs mere her

Sommerens og efterårets IT-kurser for begyndere og lidt øvede
- Læs mere her

Lær IT Lokalt - igen i foråret
- Læs mere her

Computer-Bøvl-aftner i Ebeltoft, Grenaa og Glesborg - og værksted
- Læs mere her

Google opretter offentlig DNS-server
- Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
- Læs mere her

Ubuntu 9.10 nu også til PPC
- Læs mere her

Dell lancerer to ny Mini-Pc'er
- Læs mere her

Indkaldelse til stiftelse af folkeoplysende forening om IT
- Læs mere her

Sidste Nyt

Lær IT Lokalt - igen i foråret
210310

Tilmelding skal ske nu til forårets lokale kurser i at lære at bruge computer, IT og Internet, enten i Ebeltoft, Glesborg, Grenaa eller Kolind, men også til kurser i Ebeltoft og i Grenaa for ildsjæle fra hele Djursland der vil lære at drive egen by- eller landsbyportal eller at bygge trådløst landskabsnet.

Djurslands Oplysningsforbund fortsætter Institut for Trådløst Bredbånds undervisningsarbejde og inviterer nu i foråret til 10. sæson med Lær IT Lokalt.
Alle kan lære selv at håndtere en computer gennem lokale kurser i Ebeltoft, Glesborg, Grenaa eller Kolind. Interesserede tilbydes at deltage i disse byer, på en ugentlig eftermiddag i 10 uger, med 3 lektioner hver gang fra kl. 14:20 til 16:55, altså i alt 30 lektioner.
I løbet af sådan et kursus kommer læreren omkring alle de ting som deltagterne til sammen ønsker hjælp til. Hvis ikke man har en bærbar med til møderne at lære på, låner man en PC på stedet.

Alle hold starter i uge 14, lige efter påske. I Glesborg er det tirsdage, i Ebeltoft onsdage, i Kolind torsdage og i Grenaa fredage.
Som noget nyt oprettes også et aftenhold i Grenaa for øvede og viderekomne, i brug af computer, IT og Internet. Også her løber det over 10 ugentlige møder, med 3 lektioner på onsdage fra kl. 19:00 til 21:35, med start d. 7/4.

Djurslands Oplysningsforbund inviterer i samarbejde med Institut for Trådløst Bredbånd også alle interesserede til - gennem aktiv medvirken - at lære hvorledes man bygger trådløst landskabsnet. Der afholdes både kursus i Ebeltoft og i Grenaa, og det sker i praktisk samarbejde med henholdvis EbeltoftS.net og GrenaaS.net. I Ebeltoft bliver det 10 onsdagsaftner fra d. 7/4, og i Grenaa bliver det 10 torsdagsaftner fra d. 8/4. Begge steder er det 3 lektioner hver gang, fra kl. 19:30 til 22:05 - altså i alt 30 lektioner. Man lærer både i teori og praksis, ved selv at deltage - med tanke og hånd - i netbyggeri og netdrift.

Sammen med DjurslandsPortalen, SyddjursPortalen og NorddjursPortalen m.fl. inviterer Djurslands Oplysningsforbund som et nyt initiativ lokale ildsjæle til to forskellige kurser, både i Ebeltoft og i Grenaa, hvor man på det ene hold lærer at drive sin egen bys- eller landsbys portal på nettet, og på det andet hold lærer de nødvendige færdigheder for at kunne passe nyhedsformidling fra sådanne by- eller landsbyportaler, - dvs. at samle, formulere, illustrere og udgive alsidige nyheder. Oplysning om tid, sted og tilmelding for disse kurser finder man på http://djurslandsportalen.dk. Også disse kurser vil løbe over 30 lektioner.

For at blive optaget på et af de 11 hold skal man inden påskeugen tilmelde sig til Djurslands Oplysningsforbund på telefon 60 250 001, hverdage mellem kl. 10 og 15 eller weekend og helligdage mellem kl. 13 - 14, eller via e-mail: oplysningsforbundet@djurs.net.
Deltagerbetaling for alle kurser er 15 kr. pr. lektion og altså 450 kr. for 30 lektioner.

Ud over at stå som arrangør af disse 11 kursus-initiativer er Djurslands Oplysningsforbund også medarrangør af Computer-Bøvl-aftnerne, hvor alle er velkomne til at få hjælp til selvhjælp med computer-bøvl. Computer-Bøvl-aftnerne foregår, kl. 19-22, den 1. tirsdag i hver måned, på Daghøjskolen i Ebeltoft, den 2. tirsdag i hver måned, på Grenaa Tekniske Skole, og den 3. tirsdag i hver måned, i Walkie Talkie klubbens klubhus, på Idrætsvej i Glesborg. De der modtager hjælp på en bøvl-aften bidrager til omkostningerne med 20 kr. pr. time, dog max. 50 kr. pr. aften.

På disse Computer-Bøvl-aftner er alle computer-kyndige naturligvis mere end velkomne til at komme og give en frivillig hånd, og hjælpe med at anvise hvorledes man selv løser computer-bøvlet . . . ;-)

- Skrevet af Bjarke

Kort Bøvl

Gratis mail adresser

Du kan hér bestille gratis e-mail adresse med dit eget navnevalg før @ og vælge mellem omkring 85 forskellige stednavne på Djursland efter @:
www.djurslands.net/posthus

Computer-Bøvl-miljøet


Hjælp til selvhjælp !

Vedtægterne

Computer-Bøvl-miljøet er - som navnet siger - et miljø af frivillige der afhjælper computer-bøvl. Det er i dag formelt organiseret under foreningen Djurs-domænerne, men var tidligere en selvstændig forening styret af vedtægter. Ånden i dem gælder stadig. Klik her og læs bøvl-vedtægterne.

Bøvl-vagten

Du kan få gratis IT-support døgnet rundt ved at skrive til boevltelefonen@boevl.dk og forklare dit bøvl med computeren. Gør du dét, så husk også at oplyse navn, adresse og telefonnummer, så vi ved hvad det drejer sig om og kan ringe dig op.

Nogen gange kan bøvlet ikke klares helt via e-mail dialog eller ved at vi ringer dig op. I så fald kan nærmere aftale om at få løst bøvlet på anden vis aftales med Bøvl-miljøets supportere, hvis man er interesseret i det.

Stor Bøvl-aften

Lejlighedsvis annonceres arrangementer der strækker sig over længere tid end en enkelt aften, for at give tid til løsning af større problemer.

Hvem er det for ?

På bøvl-aftnerne kan alle der har bøvl med computer-grej, computere, IT og Internet få en hjælpende hånd eller et godt råd, - kom og vær med.

Hva' tar' man med ?

Medbringe det grej du har bøvl med og få hjælp til selvhjælp.
Husk også at medbringe relevante manualer plus disketter og CD'ere med drivere og software, for at gøre det lettere for de frivillige hjælpere at hjælpe med at løse bøvlet.
Medbring også selv evt. kaffe/te og kage.

Hva' koster det ?

Det er for såvidt gratis at deltage - vi hjælpes ad -, men man bidrager til at dække omkostningerne med 20 kr. i timen, dog maksimalt 50 kr. pr. gang.

Giv selv en hånd

Kan du selv hjælpe, så kom og giv en hånd.

Sted

Computer-Bøvl-miljøet har adresse hos:
Bjarke Nielsen
Meilgaardvej 10
8585 Glesborg
Telefon: 60 25 00 01

Computer-Bøvl-aftnerne foregår den 2. tirsdag hver måned fra kl. 19:00 til ca. 22:30 i Grenaas.net's Knudepunkt i Grenaa.
Man kan bare møde op uden forudgående aftale.

Kontakt

Tlf.: 60 25 00 01
Mail: Kontakt@Boevl.dk
Web: http://Boevl.dk

Bøvl